"6698 sayılı Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.akgundemir.com adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu'nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu; 

Şirketimizin Başakşehir, İOSB Demirciler Sanayi Sitesi D-1 Blok N:266 İkitelli, 34306 İstanbul adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, 

Noter kanalıyla "Başakşehir, İOSB Demirciler Sanayi Sitesi D-1 Blok N:266 İkitelli, 34306 İstanbul" adresine gönderebilir, 

Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden akgundemir@hotmail.com.tr e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.